•  
     

Gato com medo do Mario !!

 
UHSAHUSHAUHUSAHUAS que gato loko, cada pulo do mario ele da um pulo tambem :icon_lol:
 
AHUHAUHAUHAUHAUHUHAUhauhuahUAH

cada toquinho la do mario era 1 pulinho do gato eu rashei
 
Cada pulo DOIDO sauhdsauhdsauasua
 
shaususa eu ri muito cara.
 
oloko gato maluco kkkkkkkkk
 
kkkkkkkkkkk gato doidao
 
SKOPKOPSKOPSSOKOPSKOPS RI D+