•  
     

POSTE AKI TODOS OS SEUS ERRO

POSTE AKI TODOS OS SEUS ERRO VO TENTA AJUDA ! (:
 
ta um ae
Host_Error: CL_ParseServerMessage: Illegible server message - svc_bad